Tatlısu Laundry Management Systems - Tatlısu Laundry Management Systems

İçeriğe git
Hizmetler Banner
HİZMETLERİMİZ
Tatlısu; Laundry ve linen ihtiyaçlarına yönelik, mevcut sistemlerini iyileştirmek ve/veya yeni yatırımlar yapmak suretiyle otel çamaşırhanelerini etkin ve verimli bir şekilde işletir.

Sistemin başarısı;
  • Yatırım aşamasında uygun kapasite ve ekipman seçimi ;
  • Etkin iş akış programlamaları
  • Kaliteli malzeme kullanımı (tekstil, kimyasal, su, ekipman)
  • Satın alma avantajları
  • Eğitimli personel

Yapılan fizibilite çalışmalarıyla otelin mevcut durumu ve ihtiyacı belirlenir. Otelin talebine yönelik olarak ‘tekstil dahil sistem’ dediğimiz linen malzemelerinin Tatlısu tarafından alınıp otel kullanımına verilmesi veya ‘tekstil hariç sistem’ dediğimiz sadece yıkama,ütüleme ve kuru temizleme hizmetlerinin verildiği çalışma sistemlerinden biri belirlenir. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan yatırımlar tarafımızdan yapılır.

• Bedelsiz tekstil Yatırımı
Otellerin ihtiyacı olan linenleri ( havlu, çarşaf, masa örtüsü…vb) istenilen kalitede ve sayıda temin eder ve bedelsiz olarak çamaşırhane işletmeciliğini yapma karşılığında otel kullanımına verir. Bu sistem otelleri tekstil yatırım maliyetlerinden kurtarır ve amortisman yükünü ortadan kaldırır.

• Bedelsiz makine ve ekipman yatırımı
Otelin çamaşırhane kapasitesine uygun makine ve ekipmanların teminini sağlar, tamir ve bakım giderlerini üstlenir.

• Bedelsiz üniforma yatırımı

Sistemin operasyona katkıları:
• Tasarruf : İşletici firmanın 30 yılı aşkın ihtisasıyla geliştirmiş olduğu kendine özgü işletme teknikleri ile mevcut maliyetler üzerinden minimum % 30 tasarruf sağlar.(tekstil, makine,personel,enerji…..)
• Sabit Maliyet : Beklenmedik tamir bakım masrafları veya diğer maliyetlerde oluşabilecek olası artışlardan kaynaklanan sürpriz maliyet artışlarının ortadan kalkar.
• Finansman : Maliyetlerdeki düşüşler, satın alma avantajları ve bedelsiz tekstil yatırımı/yenilemeleri.
• İş Yükü azalması : Housekeeping, Teknik, Satınalma, Muhasebe, İnsan Kaynakları departmanlarının iş yükünün azalması.
• Servis Standartları : Yüksek kalite ve servis standartlarında devamlılık

Bu sistemde ;
Üretim Giderleri : Çamaşırhane üretim giderlerinin tamamı işletici firma tarafından karşılanır.
 İşçilik maliyetleri
 Enerji maliyetleri
 Kimyasal malzeme giderleri
 Çamaşırhane ekipman tamir bakım giderleri
 Diğer Giderler : Çamaşırhane diğer giderlerinin tamamı işletici firma tarafından karşılanır.
 Personel üniforma yıkama giderleri

İlave Gelir İmkanları:
Bu gün çamaşırhaneleri Firma tarafından işletilmekte olan bir çok tesiste, kapasite kullanım imkanları dahilinde atıl kapasitenin dışarıdan alınan ek işlerle kullanılması sağlanmış ve ek gelir temin edilmiştir. Bu tip otellerin bazılarında çamaşırhane maliyetleri sıfıra indirgenmiştir.

Oto Kontrol
Tekstilin, yıkama hizmetini veren firmaya ait olması, hizmeti alan tarafın hizmetin kalitesine olan inancını artırmaktadır.Günümüzde artan rekabet koşulları tüm sektörlerde ihtisaslaşmayı ön plana çıkarmıştır. İHTİSASLAŞMANIN en büyük getirisi kalite, düşük maliyet ve yöneticilerin gereksiz detaylarla uğraşmadan işin temel esaslarına (core business activity) odaklanmalarına olanak vermesidir.

Tüm bu detaylar göz önüne alındığında başarılı bir çamaşırhane hizmeti, otelin hizmet kalitesini gösteren önemli bir faktördür. Kalite anlayışımız ve ihtisas alanımız bizi müşterilerimizle aynı yolda, işbirliği içinde çalışmaya yönlendirmiştir.

Design by Snga.Copyright 2015.
Facebook
Linkedin
Facebook
İçeriğe dön